NosaukumsĪss aprakstsLinks
Komunikācija ar pasniedzējiem/ Klātienes nodarbības
MENĒŠA PLĀNSMēneša plāns tiks iesūtīts SKOLAS E_PASTA, kā arī ievietots Chamilo vidē sadaļā SARUNAS TELPA katrā mācību bloka sākumā, tajā varēs redzēt, kurās dienas notiks vebināri, pārbaudes darbi, ieskaites kā arī patstāvīgi izpildāmo darbu plānojums.
KLĀTIENES NODARBĪBASLatvijā dzīvojošajiem skolēniem tiek piedāvāta iespēja 1x mēnesī apmeklēt klātienes nodarbības. Nodarbības ir organizētas kā diskusijas, grupu darbs, aktīva domu un pieredzes apmaiņa, kas padziļina izpratni un palīdz risināt neskaidros jautājumus.

Notiek individuālas pedagogu konsultācijas klātienē.

VEBINĀRIPapildus atbalstam notiek arī tiešsaistes vebināri, kuros pedagogs īsi izklāstīs galvenos jautājumus un paskaidros, kam pievērst uzmanību. Vebināru laikā ir iespēja uzdot jautājumus par neizprasto mācību tēmu. Ja nav iespējas piedalīties vebinārā tiešsaistē, pēc tam var noskatīties ierakstu. Datumi un laiki  ir noradīti darba plānā, kurš ir pieejams Chamilo vietnē sadaļā SARUNU TELPA. Uz vebināru links tiek nosūtīts SKOLAS E-PASTĀ.
INDIVIDUĀLAS KONSULTĀCIJASKatrā mācību priekšmetā izglītojamam ir iespēja saņemt konsultāciju lai izrunātu visus neskaidros jautājumus. Konsultāciju jāpiesaka individuāli, rakstot skolotājam E-klasē. Notiek individuālas pedagogu konsultācijas klātienē pēc grafika, kurš ir pieejams Chamilo vidē sadaļā SARUNAS TELPA. Konsultāciju un vebināru  apmeklējums ir brīvprātīgs.
PĀRBAUDES DARBIPar katru piekšmetu mācību gadā jānokārto 5 – 15 ieskaites

Ieskaites jāpilda internetā online režīmā vai Word formātā (formu nosāka skolotājs). Izpildei online režimā parasti ir dotas 90-180 minūtes.  Ieskaitē ir gan testa jautājumi, gan pareizo atbilžu izvēles uzdevumi, gan risināmi uzdevumi – daudzveidīgas iespējas parādīt savas zināšanas. Ja kādu uzdevumu ir ērtāk izpildīt uz papīra, tad pastāv iespēja risinājumu ieskenēt vai vienkārši nofotografēt un pievienot ieskaitei kā attēlu vai cita formāta failu. 

Skolotājs izlabo ieskaiti ne ilgāk kā desmit darba dienu laikā. Izlabotā ieskaite ir apskataāma pēc pieprasījumā, iegūtais vērtējums parādās E-klasē.

E-KLASEMācību rīks, dienasgrāmata, stundu saraksts, skolas info-lapa, saziņa ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas vadībuwww.e-klase.lv 
Augusta beigās automātiski reģistrējot Jūs sistēmā E-klasē, tiks izveidots  jūsu profils un  saģenerēta parole, kura jums tiks īsziņā uz mobilo telefonu!

Lai pieslēgtos sistēmai, vajadzēs izmantot Jūsu personas kodu un paroli. 

Mācību vide
IZGLĪTOJAMĀ 

E-PASTS

Izglītojamā e-pasts, kurš tiks izmantots saziņai, klases darbam, tiešsaistes vebināriem, pārbaudes darbu sūtīšanai un kopīgotiem dokumentiem!www.gmail.com 
Augusta beigās automātiski tiks izveidots  e-pasts: , un ģenerēta parole, kura jums tiks nosūtīta gan sistēmā E-klasē, kā arī īsziņā uz mobilo telefonu!
CHAMILOSkolas e-mācību vide, kurā  tiek piedavati īpaši veidoti koncentrēti un vienkārši elektroniskie mācību materiāli, lai mācības būtu pieejamas no jebkuras vietas, kur vien ir internets. Mācību līdzeklī ietver arī pašpārbaudes uzdevumi (Chamilo vidē vai sadarbībā ar www.uzdevumi.lv). http://chamilo.v2v.edu.lv/ 
Pieejas vārds un parole, tiks nosūtīta augusta beigās sistēmā E-klasē, kā arī īsziņā uz mobilo telefonu!
Iepazīties ar sistēmas funkcionalitāti var …
ZOOMProgramma lejupielādei https://zoom.us/download#client_4meeting 
Instrukcija darbā ar ZOOMhttps://macities.digitalaiscentrs.lv/zoom-videokonferences-riks/

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux