Vidzemes Augstskola un Valmieras 2. vidusskola veidos specializētu mācību programmu vidusskolēniem

Vidzemes Augstskolas (ViA) rektors Gatis Krūmiņš un Valmieras 2. vidusskolas direktors Andrejs Gluhovs ir parakstījuši sadarbības līgumu, lai, apvienojot abu izglītības iestāžu mācībspēku zināšanas un prasmes, izveidotu un ieviestu vidusskolā mācību programmu ar specializāciju tūrismā.
Līguma mērķis ir attīstīt sadarbību starp Valmieras 2. vidusskolu un ViA vispārējās vidējās izglītības programmu izstrādāšanā un īstenošanā, nodrošinot izglītības ieguves nepārtrauktību. Tādējādi skolēni tiks mudināti turpināt kvalitatīvas augstākās izglītības ieguvi ViA studiju programmās. Plānots, ka sekmīgākais īpaši izstrādātās vidusskolas programmas beidzējs automātiski iegūs budžeta vietu studijām augstskolā.
„Skolas visā Latvijā, lai arī īsteno vispārējo vidējo izglītību, kas atbilst vienādiem standartiem, tomēr var izcelt kādu sfēru, specializāciju vai padziļinātu ievirzi, bet lai to darītu jābūt bāzei un resursiem.,” pastāstīja viens no līguma iniciatoriem, ViA Tūrisma virziena docētājs Andris Klepers.  Docētājs atklāja, ka nākt uz ViA un izteikt šādu vēlmi specializēties bijusi Valmieras 2. vidusskolas iniciatīva. „Mēs atbalstījām, jo saredzam pēctecīgumu. Tam ir pamatojums gan no ViA spēcīgā tūrisma virziena puses, gan reģionā augošā tūrisma pieprasījuma – Gaujas Nacionālā Parka, Via Hanseatica ceļa, Valmieras popularitātes pieauguma pasākumu jomā un citur,” skaidro A. Klepers. Programmas rezultātā skolēni kļūs motivētāki un gatavi iestāties ViA. „Tā augstskolai ir iespēja piesaistīt skolēnus, kas jau apzinās, ka nākotnē vēlas darboties tūrisma nozarē,” sadarbības pozitīvo pienesumu uzsver Klepers.
Galvenie sadarbības veicinātāji būs ViA Tūrisma virziena pasniedzēji, kuri lasīs lekcijas vidusskolēniem, piedalīsies programmas veidošanā, mācību līdzekļu un metodisko materiālu sagatavošanā, izglītības procesu pilnveidē, kopīgu projektu un aktivitāšu izstrādē unīstenošanā, kā arī sekmēs savstarpēju sadarbību zinātniskajā pētniecībā un inovācijās.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux