Valmieras 2. vidusskolā apbalvo čaklākos

Nu jau par ikgadēju tradīciju Valmieras 2.vidusskolā ir kļuvusi skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos lasījumos, kā arī par piedalīšanos valsts mēroga konkursos.
Rudens lapkritis līdz ķiršu ziedēšanai – tāds ir laiks kā atskaites punkts par labi paveiktajiem darbiem.
Zīmīgi, ka šis notikums šogad sakrita ar Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, līdz ar to skolā tie bija dubultsvētki.
Šīs idejas iniciatori A.Gluhovs, Valmieras 2.vidusskolas direktors, un Vjačeslavs Piskunovs, direktora vietnieks mācību darbā, atzīst, ka ir milzīgs gandarījums par lielo apbalvojamo skolēnu skaitu. Prieks un lepnums par savējiem, lepnums par to, ka šim pasākumam izdodas piesaistīt skolas bijušos absolventus kā mecenātus, lai šo svinīgo brīdi padarītu vēl patīkamāku. Protams, arī liels paldies sponsoriem! Protams, arī liels paldies sponsoriem, īpaši Transporta un sakaru institūtam, “Innoweb/Polise 247” un personīgi Naurim Skridem, SIA “Kantīne B” un personīgi Ivetai Bošai, SIA “Valmiermuižas alus”, aktīvās atpūtas centram “EŽI”, apsardzes firmai “RESPEKTS”, z/s “CEIPI”, Zitai Petrusevičai, absolventiem – Diānai Vašutai, Diānai Kapočeņai, Jevģēnijai Petrovai un Karīnai Trifonovai” saka V.Piskunovs.
V.Piskunovs turpina – ar katru gadu pieaug skolēnu interese par eksaktajām zinātnēm – matemātiku, informātiku, dabaszinātnēm. Un tikai likumsakarīgi, ka pieaug arī skolēnu vēlme piedalīties dažādos, ar šim zinātnēm saistītos, konkursos.
Paldies tika teikts arī skolas pedagogiem, pasniedzot simboliskas piemiņas veltes, jo tieši skolotāji ir virzošais spēks, kad ir slinkums, nav ticības saviem spēkiem vai vienkārši ļoti negribas.
Šogad tika apbalvoti 30 skolēni, daudzi no tiem, kas piedalījušies un skolas vārdu spodrinājuši vairākās olimpiādēs.
Mirdzums acīs un smaidi par saņemtajām atzinībām un dāvanām liecināja par labi padarītu darbu. Arī skolas lepnums, Latvijas čempions triatlonā, mācību olimpiāžu laureāts un dalībnieks,  S.Suharževskis atzīst: „Ir liels gods piedalīties šajā ceremonijā, es lepojos ar savu skolu un skolotājiem! Tiešām, ir prieks mācīties Valmieras 2.vidusskolā!”
Ar saviem priekšnesumiem pasākumu krāšņāku darīja dažādu konkursu laureāti: republikas laureāti – moderno deju grupa „Justify”, novada izteiksmīgās runas konkursa uzvarētājs Marks Titko un citi.

Ina Mole

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux