Uzņemšana uz brīvajām vietām 2024./2025.m.g. klasēs

Uzņemšanas laiki

3.jūnijā no plkst. 09.00 – 16.00.

4.jūnijā no plkst. 09.00 – 16.00.

5.jūnijā no plkst. 09.00 – 16.00.

6.jūnijā no plkst. 09.00 – 16.00.

7.jūnijā  no plkst. 09.00 – 16.00.

vai iepriekš vienojoties zvanot ar direktora vietnieku izglītības jomā 64207543, vai lietvedi 64281559!

no 10. – 14. jūnijam  no plkst. 09.00 – 15.00.

Iestājoties skola:

uzradīt vecāka un skolēna personu apliecinošus dokumentus pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību (aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses)

iesniegt,

  • skolas direktoram adresētu iesniegumu
  • liecību kopijas (vēlams arī par iepriekšējiem gadiem)
  • medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u)
  • apliecinājumu par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu
  • iesniegumu par dienests viesnīcu
  • bibliotēkas galvojumu

(veidlapas skatīt https://v2v.edu.lv/par-skolu/dokumenti/veidlapas/)

 

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux