Projektu dienu 2016 izskaņā

Laikā no 27.-29. janvārim Valmieras 2. vidusskolā skolēni mācījās neparastā veidā, jo notika ikgadējās projektu dienas ar moto „Dari. Radi. Ir!”.
Šogad skolas kolektīva un projektu dienu kopīgais mērķis – attīstīt skolēnos radošas spējas, pētnieciskā darba prasmes, papildināt zināšanas dizainā un modē, uzņēmējdarbībā, viesojoties pie mūsu absolventiem Eduarda Kovtuna un Leonīda Štefana, kā arī uzņēmumā SCANIA.
Savukārt sākumskolas posma skolotāji iepazīstināja bērnus ar H. Andersena daiļradi, cītīgi strādājot dažādās darbnīcās, veidojot lukturīšus, puķes, aplikācijas, zīmējumus, u.c. uzskatāmus materiālus, kurus varēs izmantot sākumskolas iestudējumā pasakā, kas tiks izradīts aprīļa sākumā, H.Andersena dzimšanas dienas priekšvakarā.  
Plašs bija piedāvāto un izvēlēto projekta dienu meistarklašu spektrs 5.-11.klašu skolēniem – rokdarbu studija, radošā zinātne – ķīmija, intelektuālo spēju darbnīca, gatavošanās Rīgas privātās vidusskolas KLASIKA intelektuālajām maratonam, ICE BREAKING game, eņģeļu un Valentīndienas dekoru veidošanas studijas, spēļu viktorīnas, jauno pianistu stundas, dekupāžas un mūzikas instrumentu darbnīcas, zaļās domāšanas un inženieru klubi, sevis izzināšanas un  praktiskā uztura maģijas nodarbības, „Es dabai, daba man”, ziedu veidošanas mākslas studijas, režijas grupa „Annai Saksei-111”, tikšanās ar BASKETBOLA KLUBS ORDO sportistiem, u.c.
Projektu dienu noslēgumā katrai grupai bija jāprezentē savs paveiktais triju dienu darbs, kā arī jādalās secinājumos un ieguvumos šajās dienās.
Šobrīd projektu nedēļas darbs izvērtēts. Skolēni atzinīgi novērtē projektu metodi  kā mācību metodi jaunu zināšanu un prasmju apguvē. No skolotāja šis darbs prasīja ne tikai rūpīgu plānošanu, bet arī lielu praktisku darbu, jo jāvada paralēli gan grupu projekti, gan skolēnu ZPD, u.c. darbi. Tomēr skolēnu ieguvumi no šī darba atsver visas pūles.
Vairāku klašu audzēkņi izteica priekšlikumus nākamo projektu nedēļu saistīt ar lietderīgu darbu skolas, vai pilsētas labā, lai rezultāts būtu „taustāms”, kā arī izzināt kādu tēmu ekskursiju laikā. Nākas secināt, ka skolēni projektu nedēļā daudz labprātāk iesaistās praktiskās nodarbībās, tāpēc arī skolotājiem nāksies strādāt vēl radošāk un praktiskāk.

Paldies par atbalstu reklāmas portālam Compeuroun ceram uz sadarbību arī turpmāk.

 

V.Piskunovs

Valmieras 2. vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux