Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktualitātes

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Arī 2020./2021. mācību gadā Valmieras 2.vidusskola veiksmīgi turpina projekta PuMPuRS (“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) realizāciju. Izglītojamo atbalsta nodrošināšana ir un paliks par vienu no skolas vissvarīgākām prioritātēm.

Jau iepriekšējā projekta realizācijas periodā gan izglītojamie, gan skolotāji, gan vecāki sniedza pozitīvas atsauksmes par projekta ietekmi un rezultātiem. Realizējot projektu 5.-12. klasēs, Valmieras 2.vidusskola nodrošina gan individuālās nodarbības izglītojamiem dažādos mācību priekšmetos, gan iespēju pieteikties izdevumu segšanai par starppilsētu sabiedriskā transporta pakalpojumiem, gan ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu skolas ēdnīcā izglītojamiem.

2020./2021. mācību gada 1.semestrī kopā tika realizēti 85 individuālā atbalsta plāni, no tiem 53 individuālo konsultāciju īstenošanā, 46 ēdināšanas atbalsta saņemšanā un 17 starppilsētu transporta izdevumu segšanas atbalsta saņemšanā. Skola nodrošina plaša spektra atbalstu izglītojamiem, saglabājot līdera pozīciju plānu īstenošanas skaitā Valmieras pilsētā. Pozitīvi vērtējot atbalsta saņemšanas iespējas un rezultātu, izglītojamie patstāvīgi izrāda iniciatīvu un piesakās atbalsta saņemšanai, ko kopā ar vecākiem un mācību priekšmetu skolotājiem izvērtē skolas PUMPURS komanda.

Individuālo mācību konsultāciju realizācijai skola aktīvi piesaista gan jau esošos skolas pedagoģiskos darbiniekus, gan pensionējušos pedagogus, gan piesaista jaunus speciālistus no Valmieras pilsētas un apkārtējiem novadiem. Projektā darbojas 19 pedagogi. Bieži pozitīvo rezultātu izglītojamo mācību motivācijas celšanai un mācību sekmju uzlabošanai dot tieši jauno darbinieku ienākšana skolā, kas izglītojamos izraisa lielu interesi un paplašina skolas iespējas rast optimālu, individuālo pieeju katram izglītojamam. Arī 2020./2021. mācību gada 1. semestra rezultāti un atsauksmes liecina par to, ka projekta īstenošana rada pozitīvu ietekmi uz izglītojamo mācību darba rezultātiem. Neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju skola un skolotāji bija spējīgi pielāgoties attālinātām darba procesam, nodrošinot atbalsta sniegšanas nepārtrauktību arī šajā periodā.

Pateicoties projekta realizācijai skolai radās arī papildus iespējas sniegt individuālo atbalstu dažādos mācību priekšmetos reemigrējošiem izglītojamiem. Šo iespēju atzīst par ļoti nozīmīgu gan paši izglītojamie, gan viņu vecāki.

Arī šajā periodā, kad skola realizē attālināto mācību procesa modeli, tiek pozitīvi novērtētas projektā paredzētās atbalsta iespējas izglītojamiem.

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux