PROFESIJU DAUDZVEIDĪBA!

10.janvārī, Valmieras 2.vidusskolas 7.klases skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta interaktīva nodarbība „Profesiju daudzveidība.”

Nodarbības mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar darba pasauli, profesiju daudzveidību un profesijas piemērotības individuālās atlases kritērijiem. Skolēni izdomāja dažādas profesijas un, pēc tam darbojoties mazās grupās, tās grupēja pēc dažādiem kritērijiem, veidojot dažādu profesiju TOP sarakstus.

Mērķis bija attīstīt arī skolēnu prasmi apzināties karjeras nozīmi cilvēka dzīvē un saprast karjeras plānošanas pamatnosacījumus, prasmi savākt, apkopot un analizēt atbilstošu informāciju par profesijām, lai pieņemtu pareizāko lēmumu, saskaņā ar saviem dzīves uzskatiem, vērtībām, interesēm un spējām.

Skolēni ieguva atziņu , ka katram cilvēkam ir atšķirīgi kritēriji izvēloties sev piemērotāko  profesiju.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Paldies, 7.klases audzinātāja Ivetai Gackai par atsaucību un sadarbību!

 

                                           Pedagogs karjeras konsultants: L.Eklone

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux