Notikušas apmācības “Logoritmika korekcijas procesā”

30.martā Valmieras 2.vidusskolā turpinājās logopēdu, speciālo skolotāju un pedagogu, kuri māca bērnus ar mācīšanās traucējumiem, tālākizglītības kursi. Mācības bija par logoritmiku, dažādiem darba paņēmieniem un to praktisku pielietošanu ikdienā. Bērna vispārējai attīstībai, īpaši runas un valodas attīstībā nozīmīgu lomu ieņem ritms – tā saklausīšana, atpazīšana, ritmizēšana, darbošanās ar ritma instrumentiem.
Valmieras 2. vidusskolas logopēdes Anitas Molotkovas piedāvātās metodes ļauj bērniem aktīvi darboties, attīstot ritma izjūtu. Savā pieredzē dalījās arī citi logopēdi un pedagogi. Klāt pavasaris, tāpēc aktuālākās tēmas par pavasari, putniem, dabas atmodu. Šos vingrinājumus katrs pedagogs darbā varēs izmantot jau tūlīt, sasaistot mācības ar norisēm dabā. Praktiski tika izmēģinātas dziesmas, skanošie žesti, skaitāmpanti, skaņu spēles, ritma instrumenti. Logopēdi saņēma arī darba lapas un bukletu iedvesmai ar vairāku spēļu un uzdevumu apkopojumu.
Apmācību dalībnieki iepazinās arī ar Valmieras 2.vidusskolu, kas ir metodiskais un konsultatīvais centrs bilingvālās apmācības jomā.  Bilingvālā apmācība vairākos priekšmetos notiek ne tikai divās, bet arī trīs valodās. Ir izstrādāta metodika bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem, kas ir bērnu panākumu priekšnosacījums.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Tropa
Pilsētas Logopēdu metodiskās apvienības vadītāja
E-pasts:

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux