Noslēgusies vasaras dienas nometne „S skolai – T toties – E esam – M mēs”

No 4.jūnija – 15.jūnijam Valmieras 2. vidusskolā norisinājās Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansētā nometne „S skolai  – T toties – E esam  – M mēs”.

Divu nedēļu garajā nometnē piedalījās talantīgie bērni un bērni ar īpašām vajadzībām, tās laikā, apgūstot STEM jomas jautājumus un nodarbojoties ar praktiskām aktivitātēm, kas iekļāva sevī eksperimentus, novērojumus, laboratorijas darbus u.c.

Nometnes mērķis bija veicināt STEM iemaņu nepieciešamību 1.-5.klašu skolēniem, jo šīs iemaņas veido potenciālu uzņēmējdarbības, zinātnes un tehnoloģiju attīstībai.

Nometnes uzdevumi:

  1. Padziļināt un nostiprināt skolēnu zināšanas STEM jomā.
  2. Radīt vidi, kurā veidojas bērna projektēšanas prasmes un iemaņas.
  3. Apzināt dažādas pieraksta tehnikas informācijas iegūšanai, uzkrāšanai,
  4. Iepazīt Valmieras pilsētas apkārtnes ekosistēmu.
  5. Padziļināt izpratni par dabas daudzveidību un tajā notiekošajiem procesiem, pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes un veicināt katra bērna ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.
  6. Radošajās nodarbībās mācīt izmantot otrreizējās izejvielas, sniedzot zināšanas par atkritumu šķirošanu kā dabas resursu saglabāšanas procesu.
  7. Sniegt zināšanas par atbildīgu uzvedību un rīcību ekstremālās situācijās dabā.
  8. Veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi un mežu kā mācību un praktisko nodarbību avotu.
  9. Iesaistīt skolēnus vides aizsardzības aktivitātēs, lai bērni un pusaudži atpūstos un interesanti pavadītu laiku, iegūtu jaunus domubiedrus un draugus.

Paralēli visu nometnes laiku darbojās četras radošās darbnīcas – bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā. Māksliniecisku piesitienu nometnei piešķīra mūzikas, dejas un mākslas nodarbības, kurās tapa arī zīmējumu izstāde un kopīgas dejas un dziesmas performance.

Aktivitātes bija ļoti dažādas, un tādējādi katrs nometnes dalībnieks atrada pielietojumu savām prasmēm un uzzināja ko jaunu. Piemēram, nometnes laikā bērni iepazina BASKĀJU TAKAS apkārtni, rosinot jauniešu izjūtas staigājot basām kājām pa oļiem, zilajām stikla lodītēm, egļu un priežu čiekuriem, smiltīm, keramzīta gabaliņiem, mizu mulču un kastaņiem. Kopīgās ekskursijās devās apmeklēt ZINOO centru, Cēsu pilsētu, Rūjienas saldējumu, Ķoņu dzirnavas, Saulkrastu eko sistēmu utt.,  un saprata, cik liela ir augu valstība un to nozīme cilvēka dzīvē. Varēja novērtēt tehnoloģiju attīstību preču ražošanā, iepazīt fizikas likumus un vielu pārvērtības un apzināties ikkatra cilvēka rīcības seku nozīmi dabā. Īpaši populāras nometnes dalībnieku vidū bija sportiskās aktivitātes, iesaistīšanās rīta rosmē, badmintona, futbola un peldēšanas aktivitātēs.

Nometnes laikā bērni tika iepazīstināti ar STEM priekšmetiem, vides aizsardzības un saglabāšanas jautājumiem, pilnveidoja savas zināšanas par vides izglītību, Latvijas amatniecību,  tās problēmām, iespējām, aktivitātēm, kas veicinās jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinās viņu nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti STEM un vides izglītības jautājumos.

Nometnē „S skolai  – T toties – E esam  – M mēs” piedalījās trīsdesmit divi bērni no Valmieras 2. vidusskolas, Valmieras 5. vidusskolas, Kocēnu pamatskolas.

Paldies nometnes nodarbību vadītājām Tatjanai Koziņecai, Larisai Ļedovskihai, Jekaterīnai Bojārei, nometnes vadītājam Vjačeslavam Piskunovam, Valmieras 2. vidusskolai un visiem sadarbības partneriem: SIA VTU, Valmieras muzejs, Rūjienas saldējums, ZINOO un pārējiem projekta atbalstītājiem.

Nometni līdzfinansēja Valmieras pilsētas pašvaldība.

Vjačeslavs Piskunovs

Valmieras 2.vidusskola

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux