Noslēgusies vasaras dienas nometne „S skolai – T toties – E esam – M mēs”

No 5.jūnija – 16.jūnijam Valmieras 2. vidusskolā norisinājās Valmieras novada pašvaldības līdzfinansētā nometne „S skolai  – T toties – E esam  – M mēs”.

Divu nedēļu garajā nometnē piedalījās talantīgie bērni, ukraiņu bērni un bērni ar īpašām vajadzībām no 1.-3. klasei no Valmieras un novada apkārtnes, tās laikā, apgūstot STEM jomas jautājumus un nodarbojoties ar praktiskām aktivitātēm, kas iekļāva sevī eksperimentus, novērojumus, laboratorijas darbus, līdera prasmju spēles, produkta un prototipa radīšanu u.c.

Nometnes mērķis ir Atklāt sevī radošumu!, paplašinot  redzesloku caur izglītojoši radošām nodarbībām (STEM, līdera prasmes, ekonomiskā domāšana), attīstot un rosinot aizdomāties par karjeras izvēles izaicinājumiem un savu prasmju turpmāko attīstību.

Nometnes filozofija – visi kopā mācamies, izzinām un radam!

Nometnes uzdevumi:

– veicināt radošas, atvērtas, pozitīvi noskaņotas, komunikablas, fiziski attīstītas personības izaugsmi;

– veicināt intelektuālas personības veidošanos, attīstīt bērnu spējas sadarboties, saglabājot un attīstot daudzpusīgi savu personību, kā arī veicināt radošas, atvērtas un komunikablas personības;

– attīstīt prasmi darboties grupā, radot pārliecību par savām spējām;

– novērtēt katra bērna individuālās spējas un integrēt viņus kopējās nodarbībās;

– paaugstināt bērnu vispārējo fiziskās sagatavotības, kā arī kultūras un izglītības līmeni;

– pilnveidot bērnu datorikas prasmes;

– pilnveidot STEM prasmes.

Paralēli visu nometnes laiku darbojās četras radošās darbnīcas – datorikā, STEMā, mākslā un matemātikā. Māksliniecisku piesitienu nometnei piešķīra dejas un mākslas nodarbības, kurās tapa arī zīmējumu izstāde un nometnes produkta  modelēšana un prototipa rašanās.

Aktivitātes bija ļoti dažādas, un tādējādi katrs nometnes dalībnieks atrada pielietojumu savām prasmēm un uzzināja ko jaunu. Piemēram, nometnes laikā bērni iepazina Valmieras Dīvaliņu pļavas apkārtni, iepazīstot 4 tiltu apkārtni, u.c. Kopīgās ekskursijās devās apmeklēt Cēsu pilsētu un ražotni Vinnijs, Mazsalacas muzeju un dabas taku, Z/S Mežiņi, Vaidavas eko sistēmu utt.,  un saprata, cik liela ir cilvēka nozīme eko vides un produktu tapšanā. Varēja novērtēt tehnoloģiju attīstību preču ražošanā, spējas prezentēt un veidot produkta stāstu, iepazīt dabaszinātņu likumus un apzināties ikkatra cilvēka rīcības seku nozīmi dabā un ikdienas dzīvē. Īpaši populāras nometnes dalībnieku vidū bija sportiskās aktivitātes, iesaistīšanās rīta rosmē, badmintona, futbola un peldēšanas aktivitātēs.

Nometnes laikā bērni tika iepazīstināti ar datoriku, dizaina un tehnoloģiju, STEM priekšmetiem, vides aizsardzības un saglabāšanas jautājumiem, pilnveidoja savas zināšanas par vides izglītību, Latvijas amatniecību,  tās problēmām, iespējām, aktivitātēm, kas veicinās jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinās viņu nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti STEM un vides izglītības jautājumos.

Nometnē „S skolai  – T toties – E esam  – M mēs” piedalījās ap 50 bērniem, pārstāvot Valmieru, Kuldīgu, Mazsalacu, Kocēnus, Cēsis, Rīgu.

Paldies nometnes nodarbību vadītājām, skolas medicīnas māsai.

Nometni līdzfinansēja Valmieras novada pašvaldība.

 

 

Vjačeslavs Piskunovs

Valmieras 2.vidusskola

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux