Noslēdz sadarbības līgumu ar Kohtla-Jarves Slāvu pamatskolu

Bija iespēja iegūt ieskatu skolas ikdienas dzīvē, mācību un audzināšanas darba organizēšanas pamatprincipos. Šā gada mācību darba prioritātes – skolēnu prasmes patstāvīgi mācīties, plānot un organizēt mācību procesu. Kā jau ierasts, arī skolas vērtību programma radīja mūsos lielu interesi un daudz jautājumu. Diskusijā ar skolas administrācijām tika secināts, cik ļoti svarīga ir informācija par bērnu prasmēm, iemaņām un priekšnoteikumiem, lai skolotājiem bērnu iepazīšanas process noritētu ātrāk un bērns mācību procesā tiktu ievirzīts veiksmīgāk.

 

Abu valstu vienojošais, bet tajā paša laikā atšķirīgais, ir bilingvālās izglītības ieviešanas process un pārmantotā prakse no Kanādas. Igaunijas skolās realizē „iegremdēšanas klašu” programmas, kas dod vecākiem iespēju izvēlēties, kurā programmā bērns mācīsies un apgūs prasmes un iemaņas, no 1.klases izvēloties valodu. „Iegremdēšanas” programma paredz mācīt vismaz 50 % no mācību priekšmetiem igauņu valodā. Šī metode ļauj skolēniem apgūt igauņu valodu augstā līmenī, nemazinot zināšanas dzimtajā valodā. Programmas ietvaros, jauniešiem tiek dota iespēja apgūt 3 vai pat 4 svešvalodas uz esošo valodu bāzēm, aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties valsts ekonomiskajā un sociālajā dzīvē.

Tikšanās noslēgumā tika pārrunātas abu valstu sadarbības projekta „Bilingual education: stories of success” attīstības norise. Turēsim īkšķus par Nordplus EST programmas komisijas pozitīvo lēmumu, lai jau ar 2014./2015.m.g. varētu uzsākt 4 valstu sadarbības projektu, popularizējot jauniešu un skolotāju pozitīvo pieredzi bilingvālās izglītības apguvē.

Mēs kopā ikdienā darām tik daudz, lai mūsu bērni iegūtu labāko, ko varam sniegt. No sirds pateicamies Igauņu, Slāvu pamatskolas kolēģiem par viesmīlīgo uzņemšanu un dalīšanos pieredzē.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux