NordPlus projekta “Daba – zināšanu pamats” dalībnieku vizīte Igaunijā

Cilvēka dzīve un darbība norit mijiedarbībā ar dabas vidi. Cilvēks ir dabas daļa. Tomēr pēdējā laikā cilvēka un dabas attiecības ir ļoti saasinājušās. Zemes ekosistēma nespēj izturēt pašreizējo saimnieciskās darbības un resursu patēriņa līmeni. Mēs, cilvēki, dabu izsmeļam ātrāk nekā tā spēj atjaunoties. Pieaugošā resursu izmantošana ir sagandējusi mežus, augsni, ūdeni, gaisu un mazinājusi planētas bioloģisko daudzveidību. Turpinot, šo ceļu, mēs pakļaujam riskam savu eksistenci. Tikai  no cilvēka rīcības saprātīguma ir atkarīgs dabas stāvoklis un sabiedrības dzīve.

“Vides krīzes” cēloņi ir zināšanu trūkums ekoloģijas jomā. Līdz ar to aktuāla kļūst sabiedrības, it īpaši jaunatnes ekoloģiskā izglītošana. Lai ikviens cilvēks apzinātos savu uzvedību un rīcību dabas vidē, ir jāsāk no bērnības.

Valmieras 2. vidusskolas 5. un 6. klašu skolēni un viņu pedagogi  no 25.03.-29.03. piedalījās starptautiskā projekta NordPlus “Daba – zināšanu pamats” ietvaros  vizītē Igaunijā. Projekta iniciators ir Valmieras 2. vidusskolas direktora vietnieks mācību darbā Vjačeslavs Piskunovs. Projektā piedalās trīs valstis: Latvija, Igaunija un Zviedrija. Projekta  mērķis: iepazīties ar ekoloģisko izglītību visās projekta dalībvalstīs un veidot praktiskas iemaņas dabas aizsardzībā mūsdienu paaudzei.

Igaunijas pilsētā Kohtla – Jarve  notika otrais starptautiskā projekta posms. Novembrī projekta dalībnieki tikās Latvijā. Apmeklēja dabas parkus un iepazinās ar kūdras ieguves procesu.  Pēc iepazīšanās ar Igaunijas pieredzi, maijā, dalībnieki dosies uz Zviedriju, Gēteborgu, kur viņus uzņems Gēteborgas Zviedru – krievu skola. Projekta noslēgums paredzēts Latvijā, vasaras nometnē, kurā skolēni veidos galda spēli, kas palīdzēs  bērniem uzlabot un  papildināt zināšanas ekoloģijā.

Pirmajā vizītes dienā notika delegācijas tikšanās Kohtla – Jarves  pašvaldībā. Uzzinājām, ko dara pilsēta vides saglabāšanas jomā. Tāpat arī pašvaldības izglītības speciāliste pastāstīja par to, ka Igaunijā ekoloģiskai izglītībai  tiek pievērsta uzmanība valstiskā līmenī. Tās ir gan speciālas stundas dabas mājās, gan ekskursijas izveidotajos dabas parkos u. c. aktivitātes. Bija redzams, ka Igaunijas iedzīvotāji domā par vides saglabāšanu. Lai taupītu papīru, dzīvē ienāk digitālās tehnoloģijas. No 2020. gada paredzēts, ka skolās jābūt digitalizētiem mācību materiāliem, skolēniem jābūt e-somai, skolās notiek makulatūras vākšanas akcijas u. c. aktivitātes saistībā ar dabas saudzēšanu.

Tāpat skolēniem un skolotājiem no Latvijas un Zviedrijas bija iespēja piedalīties stundās Kohtla – Jarves Slāvu skolā. Skolotāji vēroja atklāto stundu dabaszinībās 5. klasei, kuras tēma bija “Zemes glābšana”. Stundā  uzdevumi tika vērsti uz skolēnu praktisko darbošanos, lai veidotu bērnos ekoloģisko apziņu un mudinātu uz dabai  draudzīgu rīcību.  Skolēni izgatavoja krūzes paliktņus no lietotiem  mūzikas diskiem dekupāžas tehnikā, ar ko skolotāja vērsa bērnu uzmanību uz otrreizējo izejvielu izmantošanu un vides nepiesārņošanu. Bērni atdarināja “jūras tīrīšanu” no tajā ieplūdušas naftas traipiem, minēja vārdu mīklas saistībā ar ekoloģijas jautājumiem. Darbojās aktīvi un ar interesi.

Projekta ietvaros  apmeklēja  muzeju – šahtu  Kohtla – Nimmē.  Interesanti bija pabūt  šahtā, uzzināt par šahtas strādnieku smago un bīstamo darbu, iepazīties ar slānekļa ieguves procesu.

Delegācija iegriezās arī Kohtla – Jarves radošās jaunatnes centrā, kur varēja uzzināt un vērot  interešu izglītības piedāvātās iespējas. Igaunijā līdzīgi kā pie mums bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas gan izglītības iestādēs, gan jaunrades centrā. Ir idejas arī JC VINDA attīstībai, tā Sanita Loze (JC VINDA direktore).

Jauno ekologu piecu dienu programmā tika iekļauta Dabas mājas apskate  Tartū un Ijsaku dabas centra apmeklējums. Šīs abas no dabas materiāliem būvētās un videi draudzīgās mācību celtnes ir lielisks apliecinājums tam, ka igauņi domā par savas jaunās paaudzes ieinteresēšanu un izglītošanu apkārtējās vides  saglabāšanā. Šeit varēja  aplūkot augus un dzīvniekus uzzināt par tiem vairāk. Dabas centrā noklausīties  izglītojošu lekciju par Igaunijai  raksturīgākajiem augiem, dzīvniekiem un putniem, un pēc tam doties uz dabas  parku, lai  vērotu Igaunijas dabas panorāmu  no skatu torņa augstumiem. Neizpalika arī “AHHAA” centra apmeklējums.

Dažādās apskates vietās, izglītojošās ekskursijās kopā ar draugiem no Igaunijas un Zviedrijas, piecas dienas paskrēja nemanot. Tagad svarīgi ir dalīties pieredzē ar skolasbiedriem par redzēto un dzirdēto. Svarīgi ir veidot sevī un citos ekoloģisko apziņu, attieksmi un videi draudzīgu izturēšanos, kas mudina reāli iesaistīties dažādos darbos, dabas aizsardzības aktivitātēs.

Iveta Gacka

Valmieras 2. vidusskola

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux