LIZDA apbalvojusi pedagogam draudzīgākās izglītības iestādes 2016

23.novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016” pasniedzot goda plāksnes 9 izglītības iestādēm, kuru vadītāji – darba devēji – piedalījās arodbiedrības rīkotajā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus. Apbalvoto skolu vidū – VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA.
LIZDA konkursā piedalījās 19 izglītības iestādes, kurās viesojās žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu. Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide.
Arodbiedrība piešķir statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016” un izsaka īpašu atzinību:
Iecavas vidusskolai,
Inčukalna pamatskolai,
Daugavpils pilsētas 4.speciālajai PII,
Valmieras 2.vidusskolai,
Madlienas vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”,
Jaunpils vidusskolai,
Talsu PII “Sprīdītis”,
Cēsu Pilsētas vidusskolai,
Naukšēnu novada vidusskolai.
LIZDA konkursa mērķis – veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Administrācijas un kolektīva vārdā, izsakam pateicību skolas arodbiedrības priekšsēdētājām Inai Molei un Lolitai Eklonei par ieguldīto darbu biedru interešu pārstavēšanā un sociālās vides un darba apstākļu  uzlabošanā skolā.

Avots LIZDA

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux