Ķeburs jeb Start and UP domnīca pedagogiem

Š.g. 24. maijā, projekta „Te un tagad” ietvaros notika seminārs – domnīca pedagogiem par aktuālu tēmu „Jaunietis un pasaules tendences”, kuru vadīja karjeras konsultante Jolanta Priede. Pedagogi strādāja darba grupās un izstrādāja stundu plānus, iekļaujot mācību metodes, kuras ir aktuālas darbā ar jauniešiem ar dažādām uztverēm un rakstura tipiem. Pedagogu darba grupas prezentēja izstrādātos moduļus un papildināja viens otru.

Noslēgumā kolēģes no jauniešu centra VINDA (Agita Veinberga, Simona Šmidte), dalījās ar pieredzi interešu izglītības jomā un dāvināja Valmieras 2.vidusskolai metodisko materiālu – DAŽĀDĪBA&IEKĻAUŠANA: KOPĪGA PRASMJU STIPRINĀŠANA.

Domnīca noslēdzās pozitīvā gaisotnē, un pacilātā noskaņojumā, praktiskā darbībā pielietojot uzdāvināto izglītojošo metodisko materiālu.

Līga Priede

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta “Te un tagad”

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux