Karjeras nedēļa

Laikā no 17.-21.oktobrim, Latvijas izglītības iestādēs, norisinājās tradicionālā Karjeras Nedēļa “Uzņēmējspējas- Tavas superspējas!”.

Arī mūsu skolas skolēni no 1.- 12.klasei, aktīvi piedalījās dažādās Karjeras Nedēļas aktivitātēs, ar mērķi apzināties savas uzņēmējspējas un superspējas veiksmīgas nākotnes karjeras veidošanā, kā arī veicināt  izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām,prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras veidošanu.Pasākumu ietvaros tika īstenota karjeras izglītības integrēšana arī mācību procesā.

Karjeras Nedēļas aktivitātes veicināja skolēnu izpratni par to, ka uzņēmējspējas nav tikai spējas un prasmes radīt un vadīt uzņēmumu. Tās ir zināšanu,prasmju, attieksmes un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā ikvienā profesionālajā jomā. Skolēni guva atziņu, ka uzņēmējspējas var attīstīt skolā vai ārpusskolas nodarbībās, un tās noderēs gan ikdienas situācijās, gan tavā nākotnes profesijā.

Visas nedēļas ietvaros skolēni meklēja atbildes uz jautājumu, kas ir uzņēmējspējas,kā arī centās novērtēt sevi un atrast savas superspējas, kuras uzsākt vai turpināt  attīstīt.Jaunāko klašu skolēni atbildes meklēšanā iesaistīja arī savus vecākus, ģimeni, pedagogus.

1.a un 1.b skolēni, kopā ar savām klases audzinātājām Svetlanu Fjodorovu un Larisu Ļedovskihu apmeklēja jaunatnes centru “ Vindu!” Valmierā ,kur iepazinās ar brīvā laika pavadīšanas iespējām un savu prasmju un talantu attīstīšanas veidiem  dažāda vecuma bērniem, kā arī  aktīvi piedalījās radošā darbnīcā.

2.a klases skolēni ar savu klases audzinātāju Tatjanu Koziņecu devās izzinošā karjeras ekskursijā “Iepazīsti uzņēmumu- klīniku “Mājas mīlulis” Valmierā, iepazinās ar klīniku  un noskaidroja kādas profesijas tajā strādā un ko katrs speciālists dara un kādas spējas nepieciešamas, lai strādātu un sniegtu medicīnisko palīdzību mājas mīluļiem.

Savukārt, sākumskolas skolotājas Sanita Eglīte un Linda Ādamsone noorganizēja 1.-4.klašu skolēniem pasākumu “Satiec aktieri/mūziķi!”. Skolēni iepazinās klātienē ar aktiera un mūziķa profesijas pārstāvi un novērtēja viņa superspējas.

6.a klases skolēni, kopā ar savu klases audzinātāju Jeļenu Morozovu iepazinās ar pašrades darbnīcu “DARE” Valmierā, kā arī  piedalījās radošā darbnīcā , kur izgatavoja paliktnīti savai krūzei.

Savukārt, 7.-9. klašu skolēniem, tika īstenota karjeras izglītības integrēšana un skolēni aktīvi līdzdarbojās video mācībstundā “Atklāj savas superspējas!”, kuras laikā  analizēja un vērtēja sevi, uz  darba lapām apkopoja 3 savas superspējas.

8.kl. skolēni, jau pirms Karjeras Nedēļas aktivitātēm, integrēja karjeras izglītību sociālo zinību stundās, dodoties ekskursijās “Ciemos pie uzņēmēja!”, ar mērķi iepazīt reālu  uzņēmumu un tās darbību Valmierā.

8.a,8. b,9. a,9. b skolēni ekskursijā iepazinās arī ar uzņēmumiem Ventspilī, Paldies klases audzinātājām un pedagogiem Līgai Priedei, Viktorijai Jupatovai un Inai Neimanei.

Arī vidusskolēni ,10.-12. klašu skolēni klases stundās, varēja piedalīties VIAA piedāvātās Karjeras Nedēļas aktivitātēs video mācību stundā “Iepazīsti savas superspējas un izmanto tās!”, piedalīties tiešsaistes diskusijā jauniešiem  “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” .

            Paldies arī tiem vecākiem, kas izmantoja iespēju un piedalījās VIAA tiešsaistes diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”.

Uzņēmējspēju un savu superspēju iepazīšana tiks aktualizēta karejras izglītības pasākumos visa mācību gada garumā.

            Paldies VIAA komandai, VAA projektu vadītājai Innai Purmalei , kā arī V2.V skolas vadībai, pedagogiem  par atbalstu Karjeras Nedēļas pasākumu koordinēšanā  un īstenošanā.

 

 

Informāciju apkopoja pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux