EKOskolas karstie jaunumi

20161019 103717

EKOpadome septembrī un oktobrī ir veikusi skolas ekoloģiskā stāvokļa monitoringu saistībā ar sekojošiem jautājumiem:

  • Zaļo augu daudzums mācību kabinetos
  • Apgaismojums kabinetos
  • Skolas teritorijas zaļās zonas
  • Kādi ķērpju veidi sastopami skolas apkārtnē
  • Automobiļu daudzums, kas stundas laikā pabrauc garām skolaiNoskaidrot, automobiļu izmešu daudzumu pie automobiļa ātruma 20 – 30km/h
  • Radītais trokšņa efekts no automobiļiem
  • Noskaidrot un novērtēt skolas ekoloģisko stāvokli.

20161006 112018

Kā arī pirmsskolas izglītības iestādes bērni ņem aktīvu dalību ZAAO izveidotajā konkursā „Mēs, mazie, dabā”, kura mērķis ir pievērst audzēkņu uzmanību dabas nozīmībai un īpaši kokiem, veicot izpēti PII teritorijā, sekmējot vides apziņas veidošanos dabas resursu saudzēšanai. PII audzēkņi kopā ar pedagogiem veic izpēti par PII teritorijā augošajiem kokiem – izstrādā aprakstus norādot koka sugu, iespējamo vecumu, augstumu, lapu un ziedu formu, aprakstot arī izpētes metodes. Veido koka lapu herbāriju, ko pievieno izpētes aprakstam. Izpētes daļu var iesniegt arī radošā formā (piemēram, izveidotu plakātu). Monitoringa mērķis: Dabaszinību dienā organizējam aktivitātes, kas saistītas ar EKOtēmu ,,Klimata pārmaiņas” realizāciju. Sākumskolas projektu nedēļas tēma ,,Klimata izmaiņas” – kā mēs varam mazināt cilvēka ietekmi uz klimata izmaiņām

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux