2020. gada Rotari kluba stipendiāte

Anna Koziņeca mācās Valmieras 2. vidusskolā no 1. klases. Visus skolas gadus ir mācījusies tikai labi un teicami. Jau sākumskolā bija ļoti motivēta, mācījās apzinīgi un radoši, izprotot mācību satura būtību, vienmēr ir pratusi plānot un organizēt savu mācību darbu.
Vidusskolā vairāk sākusi interesēties par bioloģiju. Šajā priekšmetā ir rakstījusi zinātniski pētniecisko darbu, kuru veiksmīgi aizstāvēja skolā, un 2019. gadā Pleskavā ieguva 1. pakāpes diplomu zinātniski – praktiskajā konferencē „Solis nākotnē” un tika izvirzīta tālākai dalībai konferencē Maskavā.
Ārpusstundu laikā Anna apmeklēja mākslas skolu un no 5. klases ir aktīva skolas deju kolektīva Jystifai dalībniece, ar kuru kopā daudzkārt ir ieguvusi godalgotas vietas pilsētas un republikas konkursos, kā arī piedalījusies Dziesmu un deju svētkos. Šobrīd Anna apgūst žurnālistikas pamatprasmes skolas avīzē Svoja.
Anna ir radoša personība. Sākot no 5. klases, darbojas skolas padomes sastāvā, bet pēdējos divus gadus ir skolas padomes priekšsēdētāja. Daudzus gadus ir arī skolas Ekopadomes locekle. Visus skolas gadus ir bijusi klases un skolas sabiedriskās dzīves centrā. Ir piedalījusies daudzu klases kolektīva priekšnesumu, skolas tematisko vakaru scenāriju veidošanā un pasākumu organizēšanā, gan kā organizatore, gan arī kā dalībniece.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux